Masáže&Terapie

Dotek má mocnou, přirozenou a léčivou schopnost, která je dostupná nám všem.

23.4.2021 Jak je to s otevřením


Jaká je vlastně situace. Všechny obchody a služby jsou otevřeny! Zdá se Vám, že to není pravda?

Vládní nařízení z 10.4.2021 (které mimochodem zrušil 22.4.2021 NSS) o uzavření provozoven nebo zákazu poskytování služeb nehovoří.

Pro nás to znamená, že máme mít otevřeno podle provozní doby a to mohou státní úřady kontrolovat (např. Živnostenský úřad, ….), současně v již zrušeném opatření (zde) , ale vláda zakázala přítomnost veřejnosti v obchodech a službách (mimo výjimek – potraviny).

Co na to NSS?


„Není přípustné, aby MZ absenci zmocnění pro vydání omezení či zákazu obcházelo stanovením podmínek, které v důsledku způsobí nemožnost činnost vykonávat (fakticky zakáže výkon podnikání tím, že veřejnosti zakáže přítomnost v provozovně)” http://www.nssoud.cz/NSS-zrusil-mimoradne-opatreni-Ministerstva-zdravotnictvi-o-omezeni-obchodu-a-sluzeb/art/32870


Dnes bez ohledu na zrušení opatření NSS, vláda vydala nové opatření, které je pro služby a obchody úplně stejné jako zrušené!

Vyplývá z toho, že opatření je v podstatě je nevymahatelné, protože vláda v tomto porušuje zákon, což víme, a potvrdil to NSS.

Kdy se otevře

Je otevřeno! a do 3.5.2021 nejsou stanovena žádná pravidla.

Jaká bude situace po 3.5.2021 zdá se, že bude oficiálně otevřeno, mluví se o těchto možnostech pro poskytnutí služby:

  1. očkování
  2. protilátky
  3. test
    1. PCR 7 dní
    2. Antigenní z certifikovaného pracoviště 3 dny
    3. Samotest jednorázový (pro jednu službu) nebo 1 den *

* bod 3.3 toto zaznělo na dnešní tiskové konferenci MZ, ale jako vše od naší vlády je to trochu zmatené. Když by totiž platily jen body 3.1, 3.2 bylo by to diskriminační. Důvodem je, že v malých městech a vesnicích je (ne)dostupnost testů omezena vzdáleností k testovacímu centru a mnohdy by nemohly být služby fakticky poskytovány (Mám otevřeno, ale klienti nemají možnost splnit podmínky).

Vládě nezbývá nic jiného

Tato námitka je lichá, jestliže mi zákon (zde pandemický) neumožňuje přijmout potřebná opatření, použiji režim, který to umožňuje.

Vláda veřejně a při plném “vědomí” přešla z nouzového stavu do režimu pandemického zákona. V této souvislosti bylo konstatováno, že nouzový stav již není potřeba, nejsou tedy potřeba opatření, která pandemický zákon neumožňuje.

Závěr?

Učiní si ho každý sám, dle svého svědomí a vědomí.

Načítám...