Masáže&Terapie

Dotek má mocnou, přirozenou a léčivou schopnost, která je dostupná nám všem.

TRIGGER POINTS ( SPOUŠŤOVÉ BODY )

Trigger pointy

O Trigger pointech

Spoušťové body jsou nejrozšířenějšími funkčními změnami u bolestivých poruch, které mohou být i vlastním zdrojem bolesti . Tyto změny nepostihují celý sval nebo svalovou skupinu, ale jen určitý snopec svalových vláken, kde nacházíme v různé míře zatuhlé body (uzlíky) vyznačujících se zvýšeným napětím a bolestivostí.

Klasicky myofascialni spoušťové body nalézáme nejčastěji přibližně ve středu délky vláken tvořících zatuhlý svalový snopeček. Úponové oblasti snopečku jsou namáhány zvýšeným tahem, který je zdrojem lokálního mechanického přetížení pojivové tkáně úponových struktur. Takové napětí uvolňuje látky, které aktivuji lokální receptory.

Jakmile dojde ke ztuhnutí svaloviny a vytvoření spoušťových bodů, příslušný sval se stáhne. Na dotek se jeví tvrdý a kompaktní. Ztrácí elasticitu a poddajnost. Zůstane–li stažený, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení, což vede k přeměně části vláken na vazivo a ke ztrátě pružnosti.

Ošetření trigger points

Z kineziologického hlediska je velmi podstatné že přítomnost spoušťových bodů ve svalu koresponduje se změnou dynamiky pohybu příslušné kloubně-svalové jednotky. Zatuhlý snopec kontrahovaných svalových vláken limituje rozsah pohybům kloubu v určitém směru Tato vlákna se při aktivaci svalu stahují přednostně a ne ekonomicky přičemž příslušná část svalu zároveň vykazuje jistě oslabení svalové sily.

Jak spoušťové body vznikají ?

 Všechno většinou začíná mechanickým poškozením nebo přetížením. Nejohroženější skupinou jsou aktivní lidé ve věku mezi třiceti a padesáti lety. Přitom zdaleka nemusí podat vrcholový sportovní výkon, aby se to stalo. Každý z nás si může poškodit sval i nečekaným dopadem při běžném skoku, spaním v nesprávné poloze, přílišným nápřahem při odehrání podání při tenise, uklouznutím, nevhodným sezením u počítače, neuváženým zahradničením a tak dále.

Rozlišujeme několik druhů spoušťových bodů. Většinou se jedná o kategorii latentních spoušťových bodů vznikající v důsledku špatného držení těla, namožení , nadužívání, chronických onemocnění a opakujících se vzorců chování povahy emoční a tělesné. 

Latentní spoušťové body vyvolávají ztuhlost a ochablost postižených svalů a limitují plný rozsah pohybu kloubů, jež tyto svaly ovládají Tyto body nezmizí bez použití přímých uvolňovacích technik a snadno mohou přetrvávat ve svalech několik let. Vlivem mírného nadužití či nečekaného přetížení se z latentního spoušťového bodu může stát aktivní spoušťový bod, který vytváří vzorec přenesené bolesti.

Aktivní spoušťové body se často navracejí do latentního stadia samy, nicméně bez přímého ošetření nedojde k úplnému odstranění. Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Přenesené bolesti se vyskytují v charakteristických schématech a zónách. Z výskytu bolesti lze tak často vyvodit lokalizaci spoušťového bodu.

Spoušťové body se ve svalu mohou vytvořit v případě, že tento sval leží v zóně přenesené bolesti vyvolané jinými aktivními spouštěcími body. Tyto se nazývají satelitními spoušťovými body

Ošetření dokáže bolest svalů a bolesti v souvisejících oblastech zmírnit a odstranit. Pomáhá obnovit elasticitu ve svalech a svalový rozsah. Techniky je speciálně navrženy tak, aby pohybové potíže zmírnily a odstranily.

Kdy lze léčbu spoušťových bodů použít?

 • Migrény
 • Tenzní (tupé nebo svíravé) bolesti hlavy
 • Bolest hlavy a čelisti
 • Bolest horní části zad
 • Pálení mezi lopatkami
 • Syndrom horní hrudní apertury
 • Ztuhlá ramena
 • Tenisový loket
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Bolest, necitlivost a mravenčení hlavy a paže
 • Artritida
 • Burzitidy (zánětlivá postižení tíhových váčků)
 • Achillova šlacha
 • Bolest dutin a nosní kongesce („rýma“)
 • Fibromyalgie (Plošná bolest + ztuhlost v různých částech těla bez vztahu ke kloubům)
 • Svalová bolest a ztuhlost kloubů

Jak se můžete po odstranění spoušťových bodů cítit?

Bezprostředně:

Naprosto individuální – každý z nás jsme jedineční a jakýkoliv zásah je naším tělem vnímán odlišným způsobem ať už pozitivním nebo negativním.

možné stavy: velice příjemně, osvěženi, lehce, “happy”, unavení, ospalí, psychicky rozladění, atd.

S odstupem 1-2 dnů:

Když Vaše potíže byly způsobeny akutním dlouhodobě nezanedbaným stavem svalstva, kdy byl problém “lehce” odstraněn, pohoda – bolest ustoupila -> naprosté osvobození od bolesti.

S odstupem 2 a více dní:

Dlouhodobé problémy několik měsíců/let, body byly odstraněny pouze částečně, fyzická únava – pocit rozlámání (přirovnání práce na poli, sportovní utkání, dálkový pochod apod.).

Může se Vám spustit rýma, kašel, viróza, můžete mít horečku -> všechny tyto stavy jsou vítané – bylo vstoupeno do míst, kde je nerovnováha a byl spuštěn ozdravný proces Vašeho těla.

Vaše problémy se mohou vracet, zpravidla se hned nevrátí do původního stavu, ale bolest, může “cestovat”, tzn. že místo pod lopatkou Vás začne bolet v bedrech, tím se projeví další nerovnováha a případné další trigger pointy v jiných částech těla.

Počet léčebných ošetření

Je individuální, nicméně nejméně jsou to 2 ošetření při akutních stavech, kdy dojde “lehce” k odstranění spoušťových bodů, kdy druhé ošetření je kontrolní, případně spojené s “klasickou” masáží pro celkové uvolnění svalů, nejen v oblasti spoušťového bodu, tak aby se zabránilo dalším obtížím.

U dlouhodobých problémů, je třeba počítat s opakovaným ošetřením a to hlavně z několika důvodů. U dlouhodobých problémů lze jen výjimečně odstranit problémy najednou,

tělo má paměť a tendenci se vracet do původního stavu, před ošetřením, z toho důvodu je třeba kombinovat ošetření s “klasickou” masáží pro uvolnění dalších svalových skupin, které jsou dlouhodobě zatíženy.

odstraněním původních potíží se mohou objevit další (bývá to pravidlem), které jsou překryty “hlavním” problémem a je třeba je postupně odstranit.

Ošetření je vždy spojeno s dalšími masážními technikami Dornova metoda, Breussova masáž, Klasická masáž, pro uvolnění zatuhlého svalstva, ale i uvolnění napětí a stresu.

Délka ošetření

Zpravidla na první ošetření 1hodina a následné další 1,5 hodiny a více na ošetření. Záleží na Vašem stavu.

Při prvním ošetření jsou odstraněny největší problémy a může být silnější reakce těla.

Druhé a další ošetření doporučuji spojit s celotělovými klasickými masážemi nebo Dornovou metodou , protože při dlouhodobých problémech je třeba napravit a uvolnit celé tělo.

Rezervace

Načítám...